Spårväg Lund

Spårvägsplaner 1896
Spårvägsplaner 1905
Spårvägsplaner 2009
Planarbetet
Beslut att påbörja bygget 2015
Bygget mars 2017
Bygget april 2017
Bygget maj 2017
Bygget juni-juli 2017
Bygget augusti 2017
Bygget september 2017
Bygget oktober 2017
Bygget november 2017

Spårväg Limhamn-Malmö-Lund
Stadsspårväg i Lund
Organisation i syfte att öppna spårväg 2014
Från förstudie till Detaljplan
Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja bygget
Bygget startar i mars 2017




De första rälerna kom till Lund
Det första spåret läggs ut och hpl Universitetssjukhuset rivs

Gjutning av spåret börjar




-

Senast uppdaterad 6 jan 2018


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) © PG Andersson