Trådbuss Landskrona


20 juni 2003

 
Trådbussbygget är något försenat. Kontaktledningen kommer att vara klar i början på juli medan bussarna inte kommer att levereras förrän i slutet på augusti. Invigningen är nu skjuten till den 27 september. Provdrift kommer att ske i början av september när tillräckligt många förare är utbildade.
 
Den nya vändslingan vid Skeppsbron togs i bruk vid tidtabellsskiftet den 15 juni. Tråden är nu dragen på hela sträckan och det är "bara" den slutliga monteringen som återstår.
-

I Storgatan är tråden dragen men ej fast monterad ännu.
 
Vid Vilan är allt klart och tråden slutligt monterad.
 
Veckan före midsommar var den första bussen under montering hos Ganz i Budapest. En hel del arbete återstår innan bussen kan skeppas till Landskrona.
 
Utbildning av de fyra svenska utbildningsförarna skedde på trådbussdepån i Budapest. Eftersom ingen Landskronabuss var klar skedde utbildningen på en snarlik trådbuss som tillhör Tallinn. På bilden är resultatet av att köra fel i en växel - något som dock inte kommer att vara något problem i Landskrona då det där inte kommer att finnas några växlar!

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003