Trådbuss Landskrona


Trådbusstrafik i vinterväder

 
Efter att det varit problem med isbildning och nedkoppling av matarstationen vintern 2003/2004 har modifieringar gjorts inför vinterna 2004/2005. Det har nu visat sig att störningar pga isbildning nästan helt har försvunnit. När järnvägen mellan Landskrona och Ängelholm via Helsingborg stängdes i december 2004 pga isbildning på kontaktledningen - rullade trådbussarna utan problem. Eftermiddagen den 12 februari drog ett snöoväder in över Skåne - trådbusstrafiken rullade utan problem. Bilderna nedan är tagna den 13 februari då det fortsatt var snö i luften.
   
Trådbussarna körs av Arriva på uppdrag av Skånetrafiken och ingår som del i Stadsbuss Landskrona..
 
Trådbussen väntar på resande från tåget.
 

När snön ligger tjock är det jobbigt att gå där det inte plogats.
 
Trådbussen ger sig av för färd mot Centrum. Snöröjningen på linje 1s hållplats är inte den bästa.
 
Efter Stationsrondellen går trådbussen in på en kort bussgata.
 
I Kollonigatan rullar en trådbuss på väg mot stationen.
 
Strax efter hållplatsen Lasarettet.
 
I Repslagargatan är bussen på väg mot Vilan och sedan mot Centrum.
 
Postrondellen passeras. Platsen utgör delningen mellan de båda ursprungliga busslinjerna i Landskrona mot Borstahusen och Karlslund.
 
Eriksgatan passerar genom Stadsparken.
 
Vid Kasernplan är vi i hjärtat av Landskrona och på punkten för invigningen den 27 september 2003.
 
Efter 3 km har trådbussen ankommit till den södra ändstationen vid Skeppsbron.

Trådbussarna klarar även vinterväder!

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2005