Trådbuss Landskrona


Trådbusstrafik som vardag i Landskrona

 
Trådbusstrafiken i Landskrona började på morgonen den 15 september 2003. Då avgick den första trådbussen med betalande passagerare. Fram till invigningen den 27 september handlade det dock om provtrafik. Från 17.30 den 27 september är det trådbussar som skall trafikera linje 3 i Landskrona. Vid denna tidpunkt gick också den sista ordinarie tursatta dieselbussen på linje 3. Problem med vandalisering, olyckor och tekniska problem tiden efter invigningen har inneburit att dieselbussar trafikerat stationspendeln även efter den 27 september 2003.
   
Trådbusslinjen, linje 3, i Landskrona är 3 km lång och har 160 stolpar för att bära upp kontaktledningen. Totalt finns sju hållplatser, inklusive ändstationerna. Hållplatserna är Stationen (STATIONEN), Lasarettet Norra, Vilan, Artillerigatan, Rådhustorget, Sofia Albertina och Skeppsbrokajen (CENTRUM).
 
Denna vy från stationen är den första som når tågresenären när man kommer till Landskrona. Vid hållplatsen för linje 3 står en trådbuss och väntar på resande. 40% av alla tågresenärer till Landskrona fortsätter från stationen med buss!
 

Den första gatan som trådbussarna kommer till är Kolonigatan. Längs norra sidan av gatan finns ett stort område med kolonier. De som sitter ute på sommaren i sina täppor har nu fått tystare bussar som passerar.
 
När Lasarettet paserats finns en korsning med Stenorsvägen. Här hade bilarna förr företräde. När Stationspendeln startade 2001 byggdes korsningen om så att bussarna nu har företräde. Tyvärr har det skett olyckor mellan bussar och bilar i denna korsning när bilister inte respekterar företrädesskyltarna.
 
Linje 3 passerar genom Repslagargatan och kommer fram till den tvära kurvan vid Vilan. Vid Vilan hänger delar av kontaktledningen i linspann för att Räddningskåren skall ha det lättare att nå upp med stegar i fall av brand i något av husen.
 
Efter kurvan vid Vilan är linjen åter rak. I Eriksgatan siktar bussen mot söder och når strax den sk Postrondellen.
 
I Postrondellen hänger kontaktledningen i linspann. I mitten av rondellen står en stolpe som förutom kontaktledningen även håller upp fyra belysningslyror. En del i designen av trådbusslinjen..
 
Linje 3 fortsätter i Eriksgatan mot Kasernplan och Rådhustorget. På bilden är en av bussarna på väg in på Kasernplan och kommer därmed in i de äldsta delarna av Landskrona.
 
Vid Rådhustorget går linjen i en S-kurva där kontaktledningsstolparna placerats i mitten av gatan.
 
Efter Rådhustorget går trådbusslinjen vidare i Storgatan. På bilden är en av bussarna på väg in mot hållplatsen Sofia Albertina.
 
Från rampen vid det fd bilmagasinet har man denna utsikt över trådbusslinjen mellan Skeppsbron och Rådhustorget..
 
Efter 3 km har trådbussen ankommit till den södra ändstationen vid Skeppsbron. I en framtid kan detta bli en bytespunkt mellan regionbuss, trådbuss och färja mot Ven.

Med detta avslutas berättelsen om hur Landskrona år 2003 fick en trådbusslinje.

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003